Умови та правила користування

Правила домену BZ.UA


1. Загальні положення


1.1. Дані Правила доменної зони BZ.UA розроблені адміністратором домену BZ.UA, за участі української Інтернет спільноти.

1.2. Терміни та визначення, вжиті в тексті цих Правил, використано в значенні та тлумаченні, наведеному у Правилах домену .UA, якщо інше не зазначене окремо.

1.3. Послуга з реєстрації (делегування) доменних імен в зоні BZ.UA надається на публічній основі фізічним особам зареєстрованим на території України - резидентам України.

1.4. Всі домени третього рівня, що делеговані в доменній зоні BZ.UA є Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.

1.5. Домен BZ.UA є приватним доменом другого рівня - складовою частиною домену .UA.

1.6. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в доменній зоні BZ.UA зберігається в реєстраційній базі домену BZ.UA, у форматі та за правилами, встановленими адміністратором зони. Адміністратор домену BZ.UA веде власну допоміжну базу заявок на делегування доменних імен в зоні BZ.UA, яка забезпечує автоматизований інтерфейс з реєстрантами. Виключні майнові авторські права на комп'ютерні програми та бази даних, з яких складається база, належать адміністратору домену BZ.UA на підставі Закону України "Про авторське право та суміжні права".

1.7. Адмініструванням домену BZ.UA займається Адміністрація BZ.UA. Склад та повноваження Адміністрації визначається Адміністратором домену BZ.UA (admin-c домену BZ.UA).


2. Делегування доменів третього рівня


2.1. Реєстранти на власний розсуд обирають собі доменні імена з двох або більше символів латинського алфавіту, цифр та символу "-" (доменні імена не можуть починатися або закінчуватися символом "-" та не можуть містити одночасно дефіси в 3-ій і 4-ій позиціях). Доменні імена з одного символу не реєструються. Кількість символів в доменному імені обмежена 63 знаками (не включаючи ".bz.ua").

2.2. Делегування доменів третього рівня в зоні BZ.UA виконується терміном на один рік на основі заявки реєстранта в порядку надходження до вхідної черги реєстраційної бази. Обов'язковою умовою делегування є наявність IP-адреси сервера з розміщеною веб-сторінкою або двох серверів імен (NS) та їх працездатність.

2.3. Єдиним способом створення та підтвердження заявки на реєстрацію є панель керування доменними іменами на веб-сайті www.bz.ua

2.4. Протягом семи днів (в більшості випадків - протягом однієї хвилини) з моменту подання заявки, якщо відсутні причини для відмови в делегуванні та реєстрант погоджується з усіма положеннями даних правил, приймається відповідне рішення щодо реєстрації доменного імені.

2.5. Після закінчення річного терміну делегування, у випадку, коли необхідність в домені зберігається, реєстрант повинен перейти в панель керування доменними іменами на сайті www.bz.ua та продовжити термін делегування на наступний рік.

2.6. Якщо реєстрант не буде дотримуватись положень правил зони BZ.UA адміністратор може прийняти рішення про припинення реєстрації користувача або домена без попереджень та пояснень.

2.7. У випадку виникнення конфліктів, повязаних з використанням делегованого доменного імені, адміністрація домену не займається їх вирішенням та не виконує ніяких дій, що стосуються доменного імені до тих пір, поки сторони не досягнуть згоди між собою. Якщо спір було вирішено шляхом розгляду у суді, рішення суду являється обов'язковим для адміністратора та групи координації доменної зони BZ.UA з моменту надання завіреної копії рішення суду. Адміністрація зони BZ.UA не несе відповідальності за використання домену реєстрантом, та не може бути викликана до суду в якості відповідача або третьої особи, проте може надавати необхідну інформацію та зобов'язана виконувати рішення суду.


3. Відмова в делегуванні


3.1. Якщо вказане в заявці доменне ім'я вже зареєстровано або в процесі реєстрації іншим реєстрантом.

3.2. Якщо в доменному імені використана ненормативна лексика або вирази, котрі порушують діюче законодавство України.

3.3. Якщо в доменному імені використана назва торгівельної марки без надання реєстрантом відповідних документів про володіння нею.

3.4. Якщо домени зареєстровані для використання в технологіях штучного підвищення рейтингу сайтів в результатах пошукових систем (так звані дорвеї та інші технології), для створення сайтів з автоматично генерованим або псевдо-контентом (сплоги, MFA (Made For Adsense) та подібні технології).

3.5. Не делегуються наступні доменні імена (зарезервовані домени): ns.bz.ua, relay.bz.ua, mail.bz.ua, pop.bz.ua, smtp.bz.ua, admin.bz.ua, nic.bz.ua, domain.bz.ua, ftp.bz.ua, wep.bz.ua, whois.bz.ua, www.bz.ua, proxy.bz.ua, ip.bz.ua та відповідні значення з індексами, наприклад ns1.bz.ua, ftp2.bz.ua, mail3.bz.ua, … Адміністрація домену залишає за собою право розширити цей список без повідомлення реєстрантів.

3.6. Не делегуються однобуквенні домени, тобто домени котрі сладаються з одного символа, наприклад: a.bz.ua, 3.bz.ua і т.п. Мінімальна довжина доменного імені в зоні BZ.UA складає два символи.


4. Зміна опису доменів


4.1. Зміни технічного характеру (зміна IP-адреси, зміна адрес нейм серверів, зміна переліку цих серверів і т.п.) вступають в дію протягом семи днів з моменту подання відповідної заявки реєстрантом на сайті www.bz.ua

4.2. Для передачі домена іншому реєстранту, реєстранту потрібно зв'язатися з адміністрацією доменної зони через контактну форму на сайті www.bz.ua, пояснити причину та узгодити механізм передачі.

4.3. Для видалення домену реєстрант має ввести свій пароль користувача на сайті www.bz.ua та підтвердити видалення. Адміністрація доменної зони BZ.UA не несуть відповідальності за випадкове видалення домену та видалення домену третьою особою по причині слабкості паролю або втрати паролю реєстрантом.


5. Відповідальність та обов'язки реєстранта


5.1. Реєстрант зовов'язується, у випадку реєстрації заявленого доменного імені, дотримуватись вимог даних Правил. З останньою діючою версією даних правил можна ознайомитися на сайті www.bz.ua

5.2. Реєстрант погоджується, що адміністрація BZ.UA, може на свій розсуд в будь який час вносити зміни в дані Правила. Реєстрант погоджується, що зберігаючи делегування домена після набирання чинності внесених до даних Правил змін він, тим самим, приймає ці зміни. Реєстрант погоджується, що у випадку, якщо він вважає будь-які зміни неприйнятними, йому належить видалити зареєстрований домен.

5.3. Реєстрант погоджується, що факт реєстрації домену не спричиняє за собою імунітет по відношенню до претензій з боку третіх осіб. Реєстрант також погоджується, що у разі виникнення таких претензій, він самостійно несе відповідальність за можливі порушення авторського права, торгівельних марок та інших законодавчих норм, пов'язаних з фактом делегування домена.

5.4. Реєстрант погоджується не використовувати посередників для делегування доменів.

5.5. Реєстрант погоджується, що адміністрація зони BZ.UA не несе відповідальності перед реєстрантом за будь-який збиток, понесений ним у зв'язку з делегуванням домена.

5.6. Реєстрант погоджується у випадку, якщо домен делегований та вслід за цим виникає суперечка з якою-небудь третьою стороною, гарантувати відшкодування збитків і не заподіювати збитку адміністрації зони BZ.UA відповідно до умов даних Правил.

5.7. Реєстрант, подаючи заявку на делегування домену, зобов'язується надавати правдиву та достовірну інформацію та своєчасно виконувати її поновлення відповідно до змін.

5.8. Реєстрант погоджується, що адміністрація BZ.UA може відмінити делегування домену реєстранта, якщо подана заявка або її подальші модифікації містять невірну або таку, що вводить в оману інформацію, чи приховують або опускають інформацію, яка зіграла б значну роль у рішенні адміністрації зони BZ.UA схвалити делегування домену.

5.9. Адміністрація BZ.UA залишає за собою право відмовити в реєстрації будь-якому реєстранту на власний розсуд. Реєстрант погоджується, що подача заявки на делегування не зобов'язує адміністратора BZ.UA делегувати домен. Реєстрант погоджується, що адміністрація BZ.UA не несе відповідальності за будь-яку шкоду та збиток, які може понести реєстрант в результаті відмови делегувати вказаний у заявці домен.

5.10. Реєстрант погоджується, що всі спори, пов'язані з делегуванням домену вирішуватимуться відповідно до чинного законодавства України та даних Правил. Адміністрація зони BZ.UA не займається вирішенням суперечок та не бере участі у суді, ні в якості відповідача, ні в якості третьої сторони.

5.11. Рекомендованим механізмом вирішення суперечок є звернення до третейського суду, що діє відповідно до "Тимчасових правил вирішення доменних суперечок в зоні .UA". Адміністрація зобов'язується надавати такому суду по його запиту всю наявну в її розпорядженні інформацію, котра відноситься до даної суперечки.

5.12. Моментом виникнення суперечки в контексті даних Правил вважається момент отримання копії письмової претензії, направленої стороною - ініціатором суперечки іншій стороні суперечки.

5.13. Моментом вирішення суперечки в контексті даних Правил вважається момент отримання адміністрацією BZ.UA копії належним чином оформленого рішення компетентного суду по даній суперечці, або копії підписаної сторонами мирової угоди по даній суперечці.

5.14. З моменту виникнення суперечки до моменту вирішення суперечки адміністрація BZ.UA має право на свій розсуд приймати та виконувати тимчасові рішення з питань функціонування спірного доменного імені, про що зобов'язується повідомити всі сторони суперечки електронною поштою.