Словник термінів

Адміністрування домену
сукупність заходів з організаційно-технічної підтримки функціонування домену, визначення порядку його використання.

Делегування (реєстрація) домену
розміщення та збереження інформації про доменне ім'я та відповідних йому серверах доменним імен (DNS) на серверах DNS домену верхнього рівня, що забезпечує функціонування домену в мережі Інтернет.

Доменне ім'я (домен)
частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка позначається унікальним доменним іменем, обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) та централізовано адмініcтрується.

Реєстрант
особа, яка використовує і розпоряджається доменним іменем протягом строку реєстрації на підставі договору. Реєстрант є Адміністратором відповідного доменного імені.

Реєстр
центральна база даних домену, яка містить інформацію про зареєстровані доменні імена, адміністраторів доменів, іншу інформацію, необхідну для функціонування та обслуговування доменів.

DNS (англ. Domain Name System - система доменних імен)
це система, яка дозволяє перетворювати символьні імена доменів у IP-адреси (і навпаки) у мережах TCP/IP.

DNS-сервер (сервер імен, нейм сервер)
Необхідною умовою для використання доменних імен у мережі Інтернет є делегування домену (встановлення відповідності доменного імені до певного фізичного серверу або серверів. Працездатність делегованого домену забезпечується серверами DNS - програмно-апаратними комплексами, які містять необхідну інформацію про домен та надають її у відповідності до технічних вимог мережі Інтернет.

IP-адреса
унікальна адреса пристрою (комп'ютера, мережевого пристрою), підключеного до Інтернет чи до локальної мережі. IP-адреса являє собою 32-бiтове (за версією IPv4) чи 128-бiтове (за версією IPv6) двійкове число. Загальноприйнятою формою запису IP-адреси (IPv4) є запис у вигляді чотирьох десятинних чисел (від 0 до 255), розділених крапками (наприклад, 127.0.0.1).

WHOIS
один з стандартних сервісів мережі Інтернет. За протоколом whois можна отримати інформацію про різноманітні об'єкти та їх контактних осіб. Наприклад, можна дізнатися, чи зареєстроване доменне ім'я, хто є його реєстрантом, отримати інформацію про DNS-сервери тощо. За IP-адресою можна дізнатися про назву організації, якій виділений цей блок адрес, як він маршрутизується, хто відповідає за працездатність цієї ділянки мережі тощо.